WIJ HELPEN EN BEGELEIDEN MENSEN NAAR EEN NIEUWE TOEKOMST

Maria & Sevgi Familierecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het familierecht. Wij zijn gevestigd in ’s-Hertogenbosch, maar zijn werkzaam in heel Nederland. Wij verlenen juridische bijstand en geven advies op het gebied van scheidingen of andere familierechtelijke kwesties.

Onze drijfveer is mensen helpen vanuit ons hart. Persoonlijk en betrokken zijn voor ons kernwoorden. Onze passie is om mensen te helpen bij een ingrijpende gebeurtenis en degene een helpende hand te bieden. Daarnaast vinden wij het belangrijk te zoeken naar een duurzame oplossing. Ons doel is het beste resultaat te bereiken voor onze cliënten. Dit doen wij door middel van teamwork, waarbij wij onze kennis en expertise bundelen.

RECHTSGEBIEDEN

Er komt veel kijken bij een scheiding. Het heeft financiële en emotionele gevolgen. Je leven staat vaak op z’n kop. Wij helpen je graag en bieden juridisch advies, waarbij wij het ook belangrijk vinden om stil te staan bij de emotionele aspecten.

Een echtscheidingsverzoek dient door een advocaat te worden ingediend bij de rechtbank. Dit kan op jouw verzoek, op verzoek van jouw ex-partner of op verzoek van jullie beiden. De echtscheiding wordt vervolgens uitgesproken door de rechter en zal daarna moeten worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie gehuwd zijn. Het huwelijk is dan pas officieel ontbonden.

Ouders hebben een alimentatieverplichting naar hun kinderen toe. In sommige gevallen, bijvoorbeeld na een huwelijk, zijn ex-partners ook naar elkaar verplicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud.

Afspraken omtrent alimentatie kunnen in een overeenkomst worden vastgelegd. Indien dit niet mogelijk is, dan kan de rechter middels een procedure een alimentatiebedrag vastleggen.

Mocht er sprake zijn van een gewijzigde situatie, bijvoorbeeld een hoger of lager inkomen, de geboorte van een kind of het opnieuw in het huwelijk treden, dan kan op een later moment ook de alimentatie worden gewijzigd.

Wij kunnen je helpen bij vraagstukken over afstamming, zoals erkenning of  gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. Daarnaast kunnen wij jou ook helpen bij kwesties omtrent het gezag. Zijn er nog geen afspraken gemaakt over de zorgregeling, dan kunnen wij ook een helpende hand bieden.

Het opstellen van een ouderschapsplan valt ook onder onze werkzaamheden. Mocht je hulp nodig hebben bij een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing dan bieden wij graag juridische bijstand. Wij kunnen je ook bijstaan bij de vernietiging van een erkenning of een door het huwelijk ontstane ouderschap. Bij vragen over afstamming kan je telefonisch contact opnemen of gebruik maken van het contactformulier.

Bij mediation maken jullie samen afspraken over de gevolgen van jullie scheiding. In dit proces worden jullie beiden begeleid in het maken van afspraken over hoe nu verder te gaan met elkaar, maar dan gescheiden. Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig.

Onder leiding van de mediator worden er gesprekken gevoerd waarin alle onderwerpen in het kader van de scheiding aan bod komen, ook de emotionele aspecten van de echtscheiding. Het onderwerp ‘de kinderen’ speelt bovendien een belangrijke rol. Er zal dus ook worden gekeken naar de belangen van de kinderen.

Voor psychiatrisch patiënten, mensen met een psychogeriatrische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking die onderhevig zijn aan verplichte zorg, is het van groot belang dat zij deskundige begeleiding krijgen in hun rechtspositie. Een toegewezen advocaat bespreekt de rechten van de cliënt en verdedigt deze ter zitting. Uiteindelijk is het aan de rechter om te beslissen of er voldaan is aan de criteria voor verplichte of gedwongen zorg en welke vormen van zorg noodzakelijk zijn. Deze kunnen variëren van het verplicht innemen van medicatie en het toedienen van voeding tot het nakomen van afspraken met hulpverleners, en zelfs gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

WIJ ONDERSTEUNEN JULLIE!

Maria Psara
Maria PsaraAdvocaat & mediator

Het zoeken naar creatieve oplossingen daagt mij uit. Duidelijkheid en eerlijkheid naar cliënten toe, vind ik belangrijk. Cliënten moeten weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Ik streef daarnaast naar een optimaal resultaat, zowel in of buiten een procedure. Als het daarbij nodig is om de strijd aan te gaan, dan doe ik dat, maar wel altijd met respect.

Sevgi Akpinar
Sevgi AkpinarAdvocaat

Ik ben een steun voor cliënten in moeilijke tijden, waarbij ik een luisterend oor kan bieden. Graag stippel ik samen met mijn cliënt een route uit, waarbij ik duidelijkheid geef over de kansen en de risico’s, om die vervolgens gezamenlijk te bewandelen. Mijn doel is om een zo’n duurzaam mogelijke oplossing te vinden.

Sanne van Kuetsem
Sanne van KuetsemAdvocaat

Wat me zo aantrekt in dit werk is dat je juridische vaardigheden kunt combineren met zorg voor mensen. Ik ben leergierig en wil graag meewerken aan het oplossen van problemen. Daarvoor ben ik bereid zaken tot op de bodem uit te zoeken. Ik verdiep me niet alleen in de inhoud, maar laat altijd de persoonlijke situatie met al zijn emotionele facetten voorop staan.

Emma Braam
Emma BraamJuridisch medewerker

Personen- en familierechtzaken zijn heel persoonlijk. De impact op de mensen die betrokken raken in dergelijke zaken kan groot zijn. Met mijn inlevingsvermogen, enthousiasme en betrokkenheid probeer ik de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Dit doe ik door middel van het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor Maria en Sevgi.

Heb je vragen?

WIJ STAAN VOOR JE KLAAR