Je kunt samen met je ex-partner of alleen een scheiding aanvragen.
Hoelang een procedure zal duren, hangt af van uw situatie.

Er komt veel kijken bij een scheiding. Het heeft financiële en emotionele gevolgen. Je leven staat vaak op z’n kop. Wij helpen je graag en bieden juridisch advies, waarbij wij het ook belangrijk vinden om stil te staan bij de emotionele aspecten.

Een echtscheidingsverzoek dient door een advocaat te worden ingediend bij de rechtbank. Dit kan op jouw verzoek, op verzoek van jouw ex-partner of op verzoek van jullie beiden. De echtscheiding wordt vervolgens uitgesproken door de rechter en zal daarna moeten worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie gehuwd zijn. Het huwelijk is dan pas officieel ontbonden.

Naast het uitspreken van de echtscheiding, dienen er bij een echtscheiding meerdere kwesties geregeld te worden. Zijn er kinderen, dan dient een ouderschapsplan te worden opgesteld. Verder dient bekeken te worden of jullie beiden in jullie eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook moet de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap plaatsvinden, dan wel de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Indien een of beiden een onderneming heeft, dient te worden bekeken of er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de onderneming.

In overleg met elkaar en door tussenkomst van de advocaten wordt bekeken of het mogelijk is tot overeenstemming te komen.

Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan dient er een procedure bij de rechtbank te worden opgestart. Aan de rechter kunnen de onderwerpen omtrent de kinderen, alimentatie en vermogensafwikkeling worden voorgelegd. De rechter zal dan uiteindelijk een knoop doorhakken.

De rechter kan daarnaast een voorziening treffen voor de duur van de echtscheidingsprocedure over zaken als de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, kinder- en partneralimentatie en het voorlopig verblijf in de echtelijke woning. Hiervoor wordt een zogenaamde voorlopige voorzieningenprocedure gestart.

Wij kunnen je ook bijstaan in:

Verdeling huwelijksgemeenschap en afwikkeling huwelijkse voorwaarden

In sommige gevallen wordt de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden niet direct geregeld bij de echtscheiding en moet dit daarna nog worden afgewikkeld.

Echtscheidingsmediation

Mochten jullie gezamenlijk de gevolgen van de echtscheiding willen regelen, dan bestaat de mogelijkheid van mediation. Middels mediation zal getracht worden een oplossing te vinden voor de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De procedure verloopt verder schriftelijk. Hiervoor hoef je dus niet naar de rechtbank.

Meer over mediation

Maria & Sevgi

Heb je juridische bijstand nodig bij je echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap? Of zijn er bij de echtscheiding onderwerpen niet of niet goed geregeld? Wij helpen je graag verder.

Contact