Wij denken in oplossingen in plaats van in problemen.

Ouders hebben een alimentatieverplichting naar hun kinderen toe. In sommige gevallen, bijvoorbeeld na een huwelijk, zijn ex-partners ook naar elkaar verplicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud.

Afspraken omtrent alimentatie kunnen in een overeenkomst worden vastgelegd. Indien dit niet mogelijk is, dan kan de rechter middels een procedure een alimentatiebedrag vastleggen.

Mocht er sprake zijn van een gewijzigde situatie, bijvoorbeeld een hoger of lager inkomen, de geboorte van een kind of het opnieuw in het huwelijk treden, dan kan op een later moment ook de alimentatie worden gewijzigd.

KINDERALIMENTATIE

Hulp nodig bij de kinderalimentatie?
Samen kunnen wij de hoogte van de kinderalimentatie berekenen.

ALIMENTATIE JONG-MEERDERJARIGE

Wat gebeurt er nadat je kind de 18-jarige leeftijd heeft? Neem gerust contact op voor advies.

PARTNERALIMENTATIE

Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen ex-partners verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud.

Heb je vragen?

WIJ STAAN VOOR JE KLAAR