Welke rechten en plichten heb je als ouder?

Wij kunnen je helpen bij vraagstukken over afstamming, zoals erkenning of gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. Daarnaast kunnen wij jou ook helpen bij kwesties omtrent het gezag. Zijn er nog geen afspraken gemaakt over de zorgregeling, dan kunnen wij ook een helpende hand bieden.

Het opstellen van een ouderschapsplan valt ook onder onze werkzaamheden. Mocht je hulp nodig hebben bij een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing dan bieden wij graag juridische bijstand. Wij kunnen je ook bijstaan bij de vernietiging van een erkenning of een door het huwelijk ontstane ouderschap.

AFSTAMMING

Wij kunnen je helpen bij vraagstukken over afstamming. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de erkenning van een kind of de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

GEZAG

Als een kind binnen het huwelijk wordt geboren, dan zijn de ouders met het gezamenlijk gezag belast. Indien een kind niet in het huwelijk wordt geboren, dan is alleen de moeder van rechtswege met het ouderlijk gezag belast.

OMGANG

Ook een goede omgangsregeling of zorgregeling is een kwestie van maatwerk. Er moet gekeken worden naar een zorgregeling die in het belang van de kinderen is, maar daarnaast ook praktisch uitvoerbaar is.

OUDERSCHAPSPLAN

Voor ouders die niet met elkaar gehuwd zijn geweest, geldt deze verplichting niet. In de praktijk zie je echter vaak dat ouders (ook buiten een echtscheiding om) een ouderschapsplan wensen op te stellen.

ONDERTOEZICHT STELLING

Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. Voorafgaand aan een ondertoezichtstelling wordt door de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek ingesteld.

UITHUISPLAATSING

Door de Raad van de Kinderbescherming, gecertificeerde instelling of het Openbaar Ministerie kan een verzoek tot uithuisplaatsing worden ingediend bij de rechtbank.

VERVANGENDE TOESTEMMING

Als ouders er samen niet uit komen, waarbij de ene ouder bijvoorbeeld weigert toestemming te geven, dan is er de mogelijkheid om de rechter vervangende toestemming te vragen.

Heb je vragen?

WIJ STAAN VOOR JE KLAAR