Indien sprake is van een gemeenschappelijke woning, dan dient te worden bekeken wat er met de woning moet gebeuren.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet te trouwen, maar wel om samen te wonen. Bij het verbreken van de relatie dient in die gevallen vaak ook veel geregeld te worden. De regels die voor gehuwden of geregistreerd partners gelden, zijn niet zondermeer van toepassing op samenwoners. Voor hen geldt minder wettelijke bescherming. Zo bestaat er geen onderhoudsverplichting tegenover elkaar. Dit neemt niet weg dat bij het beëindigen van de samenleving afspraken dienen te worden gemaakt over bijvoorbeeld de kinderen of het gezamenlijk vermogen. De afspraken omtrent de kinderen kunnen in een ouderschapsplan worden vastgelegd.

Indien sprake is van een gemeenschappelijk woning, dan dient te worden bekeken wat er met de woning moet gebeuren. Wie gaat de woning overnemen of moet de woning worden verkocht aan een derde? Daarnaast komt het voor dat een van de samenlevers meer vermogen heeft geïnvesteerd in de woning dan de ander. Hoe daar mee om te gaan?

Wij kunnen je ook bijstaan in:

Samenlevingsovereenkomst

Samenlevers hebben in sommige gevallen een (notarieel) samenlevingsovereenkomst opgesteld. Mocht er sprake zijn van een samenlevingsovereenkomst, dan dient bekeken te worden of de partners op grond van deze overeenkomst verplichtingen tegenover elkaar hebben.

Maria & Sevgi

Bij vragen over de verbreking van jouw relatie, bel of mail ons gerust. Wij helpen je met een persoonlijke aanpak en zorgen voor een duurzame oplossing.