Wij kunnen voor jou de hoogte van de kinderalimentatie berekenen. Wij nemen eerst contact op met jouw ex-partner om in overleg afspraken te maken.

Ouders zijn verplicht om in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen te voorzien. Ook een stiefouder is alimentatieplichtig gedurende het huwelijk voor de tot zijn gezin behorende kinderen. Daarnaast kan een verwekker van een kind verplicht zijn bij te dragen aan de kosten van het kind.

De behoefte van een kind wordt in principe bepaald aan de hand van de zogenoemde Tremanormen. Aan de hand van een tabel wordt bepaald welk bedrag besteed werd aan de kinderen gedurende het huwelijk of de relatie. Dat tabelbedrag kan eventueel verhoogd worden met bijzondere kosten die van toepassing zijn in een specifiek geval.

Vervolgens wordt bepaald wat de draagkracht is van beide ouders om bij te dragen in de kosten van de kinderen. De kosten worden dan naar rato van ieders draagkrachtruimte verdeeld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het aantal dagen dat een ouder de zorg over de kinderen heeft.

Wij kunnen voor jou de hoogte van de kinderalimentatie berekenen. Wij nemen eerst contact op met jouw ex-partner om te proberen in onderling overleg de kinderalimentatie vast te stellen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan een procedure worden opgestart bij de rechtbank. Mocht jouw ex-partner al een procedure hebben opgestart, dan controleren wij de kinderalimentatie en kunnen wij, indien nodig, verweer voor jou voeren in de procedure.

Wij kunnen je ook bijstaan in:

Maria & Sevgi

Heb je vragen over kinderalimentatie of wil je een alimentatieberekening laten opstellen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!