Alle kinderen hebben recht op omgang met hun ouders of met diegene met wie ze een nauwe persoonlijk betrekking hebben.

Wij kunnen jou helpen bij het vaststellen of het wijzigen van een omgangsregeling. Bij ouders die beiden met het ouderlijk gezag zijn belast, wordt dit een zorg- en contactregeling genoemd.

Alle kinderen hebben recht op omgang met hun ouders of met diegene met wie ze een nauwe persoonlijke betrekking hebben. De ouders hebben aan de andere kant een verplichting om de band tussen de andere ouder en de kinderen te bevorderen en te ontwikkelen.

Ook een goede omgangsregeling of zorgregeling is een kwestie van maatwerk. Er moet gekeken worden naar een regeling die in het belang van de kinderen is, maar daarnaast ook praktisch uitvoerbaar is.

Wij kunnen je ook bijstaan in:

Maria & Sevgi

Wij helpen graag bij de vaststelling van een goede zorgregeling en kunnen adviseren over de te nemen stappen. Bij vragen kun je ons bellen of contact opnemen via het contactformulier.