Zijn er kinderen? Of komen jullie er samen niet uit, dan moet de zaak
worden voorgelegd aan de rechter.

Indien er geen kinderen geboren zijn, kan een ontbinding van het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter plaatsvinden. In onderling overleg wordt alsdan een overeenkomst opgesteld, waarbij jullie verklaren dat jullie het partnerschap willen beëindigen. Andere gevolgen van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap kunnen in deze overeenkomst worden geregeld.

Zijn er wel kinderen of komen jullie er samen niet uit, dan moet de zaak worden voorgelegd aan de rechter. De procedure verloopt dan vrijwel hetzelfde als bij een echtscheidingsprocedure. Wederom geldt hierbij dat, mochten er kinderen zijn, een ouderschapsplan dient te worden opgesteld, dan wel dat er afspraken omtrent de kinderen moeten worden gemaakt.

Wij kunnen je ook bijstaan in:

Maria & Sevgi

Mocht je juridische bijstand nodig hebben of andere vragen? Dan kun je het beste telefonisch contact opnemen met ons. Wij helpen je graag verder