Maria Psara

Ik heb mijn studie Rechtsgeleerdheid afgerond in februari 2011 aan de Universiteit van Tilburg. Mijn scriptie schreef ik over de bijzondere curator voor kinderen. Ik heb daarbij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een eigen rechtsingang voor kinderen. Ik ben namelijk van mening dat ook een kind een stem moet hebben bij scheidingen of andere familierechtkwesties. Mijn voorliefde voor het familierecht heeft te maken met het feit dat ik als kind ook verwikkeld ben geweest in een (v)echtscheiding. Toen ik nog een puber was besloten mijn ouders uit elkaar te gaan. Deze periode heb ik als onprettig ervaren. Wel heb ik de ervaring daaraan overgehouden en weet ik hoe het is om als kind een scheiding mee te maken. Ik zie het als mijn taak om ouders hierop te wijzen en hen te begeleiden in dit proces, zodat zij én de kinderen op een prettigere wijze een echtscheidings procedure kunnen doorlopen. Ik heb de juridische specialisatieopleiding familierecht afgerond en ben aangesloten bij de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (www.vfas.nl). Ik ben hierdoor niet alleen advocaat, maar ook gespecialiseerde scheidingsmediator. Daarnaast ben ik verbonden aan de Gezinsadvocaat, waar ik samen met een gedragswetenschapper wordt ingeschakeld in echtscheidingskwesties. Omdat ik Griekse roots heb, spreek ik ook de Griekse taal.

Rechtsgebiedenregister NOvA

Maria heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd:
Personen- en familierecht, waaronder:

 • Echtscheidingen;
 • alimentatiezaken;
 • omgangsregelingen;
 • Internationaal privaatrecht;
 • Jeugdbeschermingsrecht;
 • Ouderschap en erkenning;
 • Mediation.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Sevgi Akpinar

Al van jongs af aan wist ik dat ik in de juridische sector wilde werken. Tijdens mijn studie kwam ik via stages in aanraking met verschillende rechtsgebieden in verschillende sectoren. Na een stageperiode bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in het personen- en familierecht, wist ik het zeker: ik word advocaat! Ook de kennismaking met het personen- en familierecht was een prettige kennismaking. Met die insteek heb ik de rest van mijn rechtenstudie volbracht. In 2016 heb ik dan ook mijn masterstudie voltooid aan de Universiteit van Tilburg en een afstudeerscriptie geschreven op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Na mijn studie ben ik bij een advocatenkantoor gaan werken om praktijkervaring op te doen. In eerste instantie als stagiair en later als advocaat. Vanuit deze functie houd ik mij bezig met verschillende familierechtelijke kwesties en sta ik cliënten bij op het gebied van echtscheiding, omgang, erkenning, gezag, alimentatie etc..

Rechtsgebiedenregister NOvA

Sevgi heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd:
Personen- en familierecht, waaronder:

 • Echtscheidingen;
 • alimentatiezaken;
 • omgangsregelingen;
 • Internationaal privaatrecht;
 • Jeugdbeschermingsrecht;
 • Ouderschap en erkenning;

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Sanne van Kuetsem

Afgelopen december 2022 heb ik mijn master aan de universiteit van Tilburg afgerond. Tijdens mijn studie ben ik er achter gekomen dat mijn passie bij het personen- en familierecht ligt, waar de focus ligt op relaties tussen mensen en de problemen die zich voor kunnen doen. Elke zaak is uniek en eraan mee kunnen werken om voor iedereen een passende oplossing te vinden, maakt het afwisselend en een uitdaging.

Bij mijn afstudeerscriptie heb ik mij gericht op het belang van het kind. Wat mij betreft zou dit belang in elke situatie voorop dienen te staan. Mede met de kennis die ik bij het schrijven heb opgedaan, hoop ik in de toekomst een steentje bij te kunnen dragen.

Van augustus 2022 t/m januari 2023 ben ik middels een stage reeds werkzaam geweest bij Maria & Sevgi Familierecht. Ik heb mij toen bezig gehouden met diverse familierechtelijke vraagstukken en heb zo ervaring in de praktijk kunnen op doen. Na deze stage wist ik dan ook zeker dat mijn hart bij het personen- en familierecht ligt. Vanaf 1 juni 2023 ben ik als juridisch medewerker in dienst getreden en vanaf eind augustus treed ik in dienst als advocaat. Ik kijk er naar uit om mij nog verder te ontwikkelen binnen dit rechtsgebied.

Emma Braam

Het personen- en familierecht is een bijzonder rechtsgebied, omdat wij in een moeilijke periode van grote betekenis kunnen zijn voor onze cliënten.
Sinds januari 2022 ben ik werkzaam bij Maria & Sevgi Familierecht in de functie van juridisch medewerker, maar ook als stagiair in het kader van mijn Hbo-rechten studie aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys heb ik Hbo-rechten gestudeerd.

In de periode van februari 2023 tot mei 2023 heb ik binnen kantoor in het kader van mijn afstudeerscriptie onderzoek gedaan naar de toepassing van het klem- en noodzakelijkheidscriterium bij een verzoek gezamenlijk gezag door de tot het gezag bevoegde vader die nimmer het gezag heeft uitgeoefend. In juni 2023 heb ik mijn Bachelor of Laws behaald.

Ik heb besloten om door te studeren aan Tilburg University en zal per september 2023 beginnen aan de Premaster Rechtsgeleerdheid. Daarnaast blijf ik werkzaam als juridisch medewerker bij Maria & Sevgi Familierecht. Binnen kantoor zal ik juridische ondersteuning verlenen om zo mijn juridische kennis in het personen- en familierecht in de praktijk verder uit te breiden.

Door onze persoonlijke betrokkenheid zijn we in staat voor een ieder maatwerk te leveren.

We begrijpen dat als iemand bij ons aanklopt er een ingrijpende verandering plaatsvindt in iemands leven. Naast een juridische begeleiding vinden we het ook belangrijk dat er ruimte is voor de menselijke aspecten.

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in:

Heb je vragen?

WIJ STAAN VOOR JE KLAAR

Contact