Een verzoek tot ondertoezichtstelling wordt door de Raad voor de Kinderbescherming

ingediend bij de rechtbank.

Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. Voorafgaand aan een ondertoezichtstelling wordt door de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek ingesteld. Indien de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat de ouders (of een ouder) de verzorging en opvoeding van een kind niet op een juiste wijze vervullen zal een verzoek tot ondertoezichtstelling volgen.

Een verzoek tot ondertoezichtstelling wordt door de Raad voor de Kinderbescherming ingediend bij de rechtbank. Een kinderrechter beslist of een ondertoezichtstelling nodig is. De kinderrechter zal zijn beslissing baseren op het onderzoeksrapport van de Raad voor de Kinderbescherming en hetgeen door ouder(s) in de procedure wordt ingebracht (bijvoorbeeld tijdens de zitting bij de rechtbank).

Wij kunnen je ook bijstaan in:

Maria & Sevgi

Als je een verzoek tot ondertoezichtstelling (of een verlenging hiervan) hebt ontvangen, dan kun je ons bellen bij vragen of voor bijstand.