Een ouderschapsplan is een kwestie van maatwerk.

Voor ouders die gaan scheiden is het in beginsel verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin dienen tenminste de afspraken opgenomen te worden ten aanzien van een zorg- en contactregeling, over de wijze waarop ouders elkaar zullen informeren over de kinderen en afspraken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

Voor ouders die niet met elkaar gehuwd zijn geweest, geldt deze verplichting niet. In de praktijk zie je echter vaak dat ouders (ook buiten een echtscheiding om) een ouderschapsplan wensen op te stellen.

Een ouderschapsplan is een kwestie van maatwerk. Afhankelijk van de wensen van partijen kunnen bij een ouderschapsplan ook de praktische afspraken zwart op wit gezet worden, zodat zowel de ouders alsook de kinderen weten waar zij aan toe zijn.

Wij kunnen je ook bijstaan in:

Maria & Sevgi

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan? Je kunt ons gerust bellen voor vragen of bijstand.