In oplossingen denken in plaats van in problemen.

Soms komt het bij (gezaghebbende) ouders voor dat zij het niet eens kunnen worden over zaken die de kinderen aangaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verhuizing (binnen- en buitenland), vakantie, inschrijving op een school of een wijziging van school, aanvragen (of vernieuwen) van een identiteitsbewijs. Dit zijn voorbeelden van kwesties waarvoor de toestemming van de andere ouder nodig is.

Als ouders er samen niet uit komen, waarbij de ene ouder bijvoorbeeld weigert toestemming te geven, dan is er de mogelijkheid om de rechter vervangende toestemming te vragen.

Wij kunnen je ook bijstaan in:

Maria & Sevgi

Heb je juridisch hulp nodig bij een dergelijke situatie? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden!

Contact