Indien partijen hier niet samen uit komen, dan kan er een verzoek bij de rechtbank worden ingediend om samen met het gezag belast te worden.

Als een kind binnen het huwelijk wordt geboren, dan zijn de ouders met het gezamenlijk gezag belast. Indien een kind niet in het huwelijk wordt geboren, dan is alleen de moeder van rechtswege met het ouderlijk gezag belast. Als de vader of de partner belast wil worden met het gezag, dan kunnen de ouders dit samen regelen. Indien partijen hier niet samen uit komen, dan kan er een verzoek bij de rechtbank worden ingediend om samen met het gezag belast te worden. Een voorwaarde hiervoor is dat het kind al is erkend.

Wij kunnen je ook bijstaan in:

Voogdij

Voogdij wordt uitgeoefend door een ander dan de ouder. Dit gebeurt in situaties dat ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen. Ouders zelf kunnen een voogd bij testament aanwijzen of via het gezagsregister. Ook kan dit worden gedaan op verzoek van de rechtbank.

Maria & Sevgi

Voor al je vragen over het (gezamenlijk) gezag en/of voogdij kun je ons bellen of contact opnemen via het contactformulier.