Recht op zorg, recht op bescherming: wij staan voor uw belangen!

Voor psychiatrisch patiënten, mensen met een psychogeriatrische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking die onderhevig zijn aan verplichte zorg, is het van groot belang dat zij deskundige begeleiding krijgen in hun rechtspositie. Een toegewezen advocaat bespreekt de rechten van de cliënt en verdedigt deze ter zitting. Uiteindelijk is het aan de rechter om te beslissen of er voldaan is aan de criteria voor verplichte of gedwongen zorg en welke vormen van zorg noodzakelijk zijn. Deze kunnen variëren van het verplicht innemen van medicatie en het toedienen van voeding tot het nakomen van afspraken met hulpverleners, en zelfs gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Deze kwesties vallen onder de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd), die het mogelijk maken om mensen tegen hun wil op te nemen ten behoeve van behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis, verpleeghuis of instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Bij verplichte zorg of gedwongen opname heeft men recht op bijstand van een advocaat. Maria behandelt zaken met betrekking tot het psychiatrisch patiëntenrecht en staat klaar om cliënten te ondersteunen en te vertegenwoordigen in deze juridische procedures.

Maria & Sevgi

Heb je vragen over Psychiatrisch Patiëntenrecht neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!